Het project

Het doel van ‘Hoe word je rijk?’ is het voorkomen van schulden bij alle 16- en 17-jarigen van nu en in de toekomst. ‘Hoe word je rijk?’ bestaat uit een interactief lesprogramma voor jongeren, een website met voorlichtingsfilms en een lessenserie voor ouders.

Lesprogramma

Het lesprogramma van ‘Hoe word je rijk? wordt aan VO en Mbo scholen aangeboden. Het lesprogramma is interactief en sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van verhalen van leeftijdsgenoten en de jongeren worden geprikkeld hun eigen financiële keuzes onder de loep te nemen. De belangrijkste oorzaken van schulden bij jongeren zijn onder andere het niet (op tijd) betalen van boetes, van de zorgverzekering of van abonnementskosten van bijvoorbeeld een mobiel abonnement. Ook verkeerde keuzes met betrekking tot studiefinanciering en verkeerd gebruik van het studentenreisproduct leiden vaak tot schulden. Tenslotte raken jongeren ook vaak in de problemen door fraude, en door een gebrek aan kennis over wat je moet doen als je te maken krijgt met een incassobureau of de deurwaarder. Al deze onderwerpen komen in het lesprogramma aan bod.

Docenten

Alle docenten van ‘Hoe word je rijk?’ komen uit de praktijk: jongerenschuldhulpverleners, politieagenten, straatcoaches en ook jongeren die zelf in de schulden zitten.

Het project
‘Hoe word je rijk?’ heeft als doel preventieve schuldhulpverlening voor alle 16- en 17-jarigen en ouders voor nu en in de komende jaren.
De aanpak
Lespakketten op maat

DE AANPAK

‘Hoe word je rijk?’ geeft de jongeren praktische handvaten. Ze krijgen stap voor stap uitgelegd wat ze voor hun 18e verjaardag moeten regelen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze in de schulden komen.

Lespakket op maat

‘Hoe word je rijk?’ is een lespakket op maat. Het niveau van de lessen wordt aangepast op het niveau van de leerlingen. Door de voorlichtingsfilms ook te vertonen op andere bijeenkomsten en ouderavonden worden niet alleen de jongeren bereikt. Er wordt campagne gevoerd om ook de omgeving van de jongeren te bereiken en er wordt op managementniveau met scholen overlegd over een structurele aanpak en, waar mogelijk, een doorlopende leerlijn.

Partners

‘Hoe word je rijk?’ werkt samen met alle lokale partijen, zoals de MaDi’s, MEE, schuldhulpverleners, politie, Sezo, jongerenloketten, het stadsdeel en de gemeente en stadsdelen.

Campagne
Voor stadsdeel Zuid heeft 'Hoe word je rijk?' onder andere een campagnekrant uitgebracht.

Campagne

Voor gemeente Amsterdam heeft ‘Hoe word je rijk?’ een campagnekrant uitgebracht. Deze krant, gericht op jongeren die bijna 18 worden in stadsdeel Zuid, bestond uit 12 pagina’s met informatie en tips om niet in de schulden te komen.

Naast de campagnekrant werd er in dezelfde week via een aantal mediamomenten en o.a. huis-aan-huisbezoeken actief campagne gevoerd om schuldpreventie onder de aandacht van jongeren en hun omgeving te brengen. In samenwerking met de communicatieafdeling van Stadsdeel Zuid werd ook een social media campagne uitgevoerd.

De campagnekrant wordt nog steeds veelvoudig gebruikt in de lessen van ‘Hoe word je rijk?’’. Ook partnerorganisaties gebruiken de krant om schulden onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken onder hun doelgroep.

Download hier de campagnekrant.

Ondersteuning bij laag inkomen
Als je een laag inkomen hebt en weinig geld, kan de gemeente Amsterdam je helpen. Op de website www.amsterdam.nl/pakjekans staat alle informatie over de stadspas, gratis identiteitskaart, gratis laptop, scholierenvergoeding en meer. Je kan ook bellen met 020 252 6000.