Lesprogramma

De belangrijkste onderwerpen waar jongeren schulden in maken zijn: boetes, incasso traject, onderwijs (studiefinanciering en OV kaart), fraude en zorgverzekering. Dit zijn de onderwerpen waar onze lessen over gaan. In samenwerking met de jongerenschuldhulpverleners in Amsterdam weten we precies waardoor die schulden ontstaan. Wij onderwijzen per onderwerp wat de jongeren (precies) moeten regelen om niet in de schulden te komen. Een voorbeeld is dat we laten zien waar en hoe de OV-kaart stopgezet moet worden als je klaar bent met jouw opleiding. Ook vragen we een zorgverzekering aan met jongeren en informeren ze over de gevolgen voor een wanbetaler.

Onderwijs

Het  lesprogramma’s wordt aangeboden op scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, met de focus op 16- en 17-jarigen. Het is een lesprogramma dat overdraagbaar is aan docenten en daardoor geborgd kan worden in het onderwijs.

Lesinhoud
Lesprogramma en inhoud
LEERDOELEN INTRODUCTIE LES

18+
•    De leerling weet dat hij/zij vanaf de 18e verjaardag rechten en plichten heeft.
•    De leerling kan enkele rechten en plichten noemen.
•    De leerling is zich bewust van de gevaren van het ondertekenen van een contract.

Mobiele telefonie
•    De leerling weet waar hij/zij op moet letten bij het afsluiten van een abonnement.
•    De leerling weet hoe het incassotraject bij een mobiele telefoonprovider werkt.

Stadspas
•    De leerling weet welke voordelen de stadspas heeft voor het kind en voor het gezin.
•    De leerling weet hoe hij/zij een stadspas kan aanvragen.

LEERDOELEN BOETES LES

•    De leerling weet na de les dat hij of zij een boete altijd moet betalen.
•    De leerling kan vertellen wat een boete is en wanneer je die krijgt.
•    De leerling weet bij diverse overtredingen hoe hoog de boete is.
•    De leerling is op de hoogte van de gevolgen van het niet betalen van boetes.
•    De leerling kan uitleggen dat het krijgen van een boete een eigen keuze is.

LEERDOELEN FRAUDE LES

•    De leerling kan benoemen wat fraude is en dat dit strafbaar is.
•    De leerling herkent een aantal frauduleuze constructies
•    De leerling kan minimaal 3 soorten fraude benoemen.
•    De leerling weet dat wanneer hij/zij een bankpas met pincode aan iemand anders geeft dit strafbaar is.
•    De leerling weet wat de financiële gevolgen zijn bij het afgeven van zijn of haar bankgegevens.

LEERDOELEN ZORGVERZEKERING LES

•    De leerling kent het principe van verzekeren.
•    De leerling kan benoemen dat hij/zij na zijn 18e levensjaar een eigen zorgverzekering moet afsluiten.
•    De leerling kan zelf een zorgverzekering aanvragen.
•    De leerling kan de volgende begrippen in eigen woorden uitleggen: zorgverzekering, aanvullende verzekering, eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag.
•    De leerling weet wanneer hij/zij met alle onderdelen van de zorgverzekering te maken krijgt.
•    De leerling weet dat wanneer hij/zij zijn verplichte verzekering niet betaalt, de premie-inning overgedragen wordt aan het Zorginstituut Nederland.

LEERDOELEN INCASSO LES

•    De leerling kan laten zien dat hij/zij heeft kennisgemaakt met de verschillende onderdelen van het incassotraject.
•    De leerling kan navertellen dat hij/zij de deur open moet doen als de deurwaarder voor de deur staat en weet wat er met de deurwaarder geregeld moet worden.
•    De leerling weet wat het inhoudt om een regeling te treffen.
•    De leerling heeft een levensecht verhaal gehoord over de gevolgen van het niet betalen van rekeningen.
•    De leerling weet dat, als alles mis gaat, er een regeling bestaat waarbij je drie jaar lang een gedeelte van je schulden afbetaalt en maar ongeveer 50 euro in de week te besteden hebt. Dat heet schuldsanering.

LEERDOELEN ONDERWIJS LES A

•    De leerling kan zelf vertellen dat het studentenreisproduct onderdeel is van de studiefinanciering.
•    De leerling schrijft op wanneer het studentenreisproduct een gift is en wanneer het terugbetaald moet worden.
•    De leerling kan benoemen en opschrijven hoe hij/zij het studentenreisproduct kan activeren en stopzetten.
•    Tot slot kan de leerling opschrijven hoeveel geld hij/zij kwijt is wanneer hij/zij nalaat het studentenreisproduct op tijd stop te zetten.

LEERDOELEN ONDERWIJS LES B

•    De leerling kan zelf een budgetplan maken.
•    De leerling kan aangeven welke keuzes ten grondslag liggen aan verstandig lenen. (Blijf je thuis wonen of niet? Hoeveel moet je minimaal bijverdienen?)
•    De leerling kent de risico’s van een ondoordachte studiekeuze en de schulden die door voortijdig stoppen ontstaan.
•    De leerling kan benoemen dat hij/zij zich bij stoppen met studeren uit moet schrijven op school, bij DUO en het studentenreisproduct zelf moet stopzetten.
•    De leerling weet waar hij/zij terechtkan als het verkeerd loopt en wordt gestimuleerd hulp te zoeken wanneer dat nodig is.
•    De leerling weet wanneer het studentenreisproduct een gift is en wanneer het terugbetaald moet worden.
•    De leerling kan benoemen hoe het studentenreisproduct geactiveerd en stopgezet kan worden.
•    De leerling weet hoeveel het kost wanneer het studentenreisproduct niet op tijd wordt stopgezet.

Films
In elke les worden films vertoond

Films voor lesprogramma

125Procent en You4Youth hebben zes professionele films gemaakt om jongeren van 16 en 17 jaar te waarschuwen voor het maken van schulden door hen precies te vertellen waar het mis kan gaan en hen te leren deze valkuilen te herkennen en te vermijden. Ook geven de films exacte instructies wat je wel moet doen om niet in de schulden te komen.

In de films

In de films zitten onder andere de volgende onderdelen:
–    Jongeren die nu in de schulden zitten vertellen hun eigen schrijnende verhalen en geven gerichte waarschuwingen aan jongeren die nog niet in de schulden zitten.
–    Instanties geven gericht aan wat de jongeren wel en niet moeten doen om niet in de schulden te komen. Belangrijke instanties, zoals T-Mobile, Zorginstituut Nederland, FIBU, Nederlandse Vereniging voor Banken, DUO en een deurwaarder.

Lesprogramma speciaal voor ouders

Veel ouders weten niet precies wat er verandert wanneer hun kind financieel zelfstandig wordt. Door dit gebrek aan kennis vinden ze het vaak lastig hun kind financieel bewust en weerbaar te maken. ‘Hoe word je rijk?’ biedt daarom ook bijeenkomsten voor ouders aan.

Er worden tijdens de bijeenkomsten filmfragmenten vertoond en de ouders krijgen een hand-out met nuttige informatie. Ook verwijzen we naar belangrijke instanties in het stadsdeel.

Tip en tricks

We eindigen de bijeenkomsten met tips en tricks rondom financiële opvoeding, zoals hoe u het onderwerp financiën thuis bespreekbaar maakt en welke informatie en filmpjes u samen met uw kind(eren) kunt bekijken.

De lessen worden verzorgd door professionele docenten van ‘Hoe word je rijk?’ en een jongere die zelf in de schulden zit vertelt zijn persoonlijke verhaal.

Lesprogramma voor ouders
Ouders betrekken bij financiële educatie