Jongeren en schulden
De helft van de jongeren in Amsterdam komt na hun 18de verjaardag in de schulden.

Helft van de jongeren in schulden

Na het 18e levensjaar neemt het aantal jongeren dat in de schulden komt explosief toe.  In November 2015 rapporteerde AT5 over een onderzoek dat zij onder 130.000 jongeren in Amsterdam hadden uitgevoerd. Ruim de helft van de jongeren in Amsterdam bleek schulden van duizenden euro’s te hebben. Dat komt onder andere doordat jongeren niet precies weten wat er allemaal verandert als ze 18 jaar worden en wat ze moeten regelen om dat in goede banen te leiden.  Het “niet precies weten wat je moet regelen en wanneer” kan tot een explosieve groei van schulden leiden. Een gebrek aan informatie dus.

Kiezen geen schulden te maken

Jongeren anno nu moeten leren omgaan met een agressieve marketingcultuur en vernuftige identiteitsmakers als Apple en Microsoft. Ze krijgen voortdurend de boodschap dat alleen het nieuwste van het nieuwste goed genoeg is, en er bestaat voor elke nieuwe gadget wel een slimme abonnementsconstructie of een afbetalingsregeling.

Jongeren hebben het nodig dat er alternatieven worden geboden om het leuk te hebben, gecombineerd met kennis over de mogelijke consequenties van financiële beslissingen. Zo wordt het een bewuste keuze om geen schulden te maken.

Belemmering voor school of werk

Oplopende schulden kunnen een belemmering vormen voor jongeren om naar school of aan het werk te gaan. Jongeren die in de schulden terechtkomen, missen vaak de financiële vaardigheden om met geld om te gaan. De verantwoordelijkheid om jongeren de vaardigheden bij te leren ligt primair bij de ouders. Als ouders deze verantwoordelijkheid niet nemen, of zelf hun financiële situatie niet onder controle hebben ontstaat er vaak een probleem. De verantwoordelijkheid voor het aanleren van financiële vaardigheden verschuift dan meer naar het onderwijs, waar het vaak versnipperd en slechts incidenteel aan bod komt in het (drukke) onderwijsprogramma.

Aanmeldingen schuldhulpverlening gestegen

In het afgelopen jaar zijn het aantal aanmeldingen van jongeren voor de schuldhulpverlening met 50% gestegen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Schuldhulpverleners geven aan dat jongeren vaak dezelfde fouten maken. Dit betekent dat we ze kunnen leren om die specifieke fouten niet te maken. Door ze te leren wat ze wel en niet moeten doen om niet in de schulden te komen kunnen we de patronen te doorbreken die ten grondslag liggen aan de explosieve toename van schulden onder jongeren.  ‘Hoe word je rijk?’ is ontwikkeld in samenwerking met de jongerenschuldhulpverleners in Amsterdam en voorziet jongeren van de praktische kennis die ze nodig hebben om gezonde financiële keuzes te maken.

Problemen
Schulden vormen vaak een belemmering om naar school of aan het werk te gaan. Ook melden steeds meer jongeren zich aan bij schuldhulpverlening.
Sarah, leerling Atlant:
“Ik had heel veel vragen, maar mijn moeder kon die niet beantwoorden. Dankzij “Hoe word je rijk?” zijn mijn vragen nu beantwoord.”
Peer educators
Jongeren die zelf in de schulden zitten, geven les over het voorkomen van schulden. 'Hoe word je rijk?' traint en begeleidt deze ervaringsdeskundige jongeren.
Wat kan je doen als ouder?
Als je kind in de financiële problemen komt, of je wilt dat voorkomen, gebruik dan de informatie op deze website om je kind goed te informeren. Download bijvoorbeeld de campagnekrant of bekijk de filmpjes over alle soorten schulden waar jongeren mee te maken kunnen krijgen.