Wat verandert er als je 18 wordt

Na hun 18e verjaardag hebben jongeren geen toestemming van ouders meer nodig om bijvoorbeeld overeenkomsten te sluiten, een lening af te sluiten, iets te kopen of te trouwen. Ze zijn dan voor de wet handelingsbekwaam.

Financieel verantwoordelijk

Vanaf je 18e verjaardag zijn jongeren zelf financieel verantwoordelijk. Dat betekent dat eventuele aankopen of leningen niet meer teruggedraaid kunnen worden door ouders. Een meerderjarige is ook zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten.

Veel jongeren realiseren zich niet dat ze vanaf hun 18e zelf de consequenties moeten dragen van hun financiële keuzes. Ook hebben ze vaak nog weinig financieel bewustzijn. Ze staan er niet bij stil dat een abonnement bij de sportschool twee jaar doorloopt, of dat die achterstallige rekening extra kosten met zich mee gaat brengen als ze niet betalen.

Als je 18 wordt...
Vanaf je 18e verjaardag ben je zelf financieel verantwoordelijk. Als je je handtekening zet is dat rechtsgeldig!
Fraude
Fraude is een vorm van bedrog. Als je niet goed oplet kun je er slachtoffer van worden. Meewerken aan fraude is strafbaar.

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog: op papier of digitaal worden de zaken anders voorgesteld dan ze zijn. Fraude is opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Een ander woord voor fraude is oplichting.

Strafbaar

Het is strafbaar om mee te werken aan fraude.

Vormen van fraude en misbruik die tot schulden kunnen leiden zijn bijvoorbeeld: bankpasfraude, een auto op je naam laten zetten, zorgtoeslag onrechtmatig ontvangen en een telefoonabonnement op je naam zetten en iemand anders verkoopt de telefoon.

Soms gebeurt het onder dwang. Doe dan altijd aangifte bij de politie! Wanneer je geld ontvangt ben je medeplichtig.

Incasso

Een incassobureau kan worden ingeschakeld als je je schuld niet op tijd betaalt: het zal namens de schuldeiser (de leverancier) het bedrag bij jou proberen te innen.

Een incassobureau kan worden ingeschakeld als je je schuld niet op tijd betaalt. Het incassobureau zal namens de schuldeiser (de leverancier) het bedrag proberen te innen.

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Zowel het incassobureau, de deurwaarder, maar ook de schuldeiser zelf brengen deze kosten in rekening. De hier vermelde regels voor incassokosten gelden voor al deze kosten.

Incasso
Betaal je een rekening niet of niet op tijd, dan kun je in een incassotraject terechtkomen. Dat kan tot vervelende situaties leiden, zoals een bezoek van de deurwaarder.
Onderwijs
tekst

Onderwijs

Voltijd mbo-studenten, hbo studenten en studenten aan universiteiten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct.

Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor mbo niveau 3 en 4, hbo en universiteit geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Als je dan je opleiding niet afrondt, moet je de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast.

Studentenreisproduct

Tegelijk met je studiefinanciering vraag je automatisch je studentenreisproduct aan; je ‘ov’. Apart hi-erover bellen hoeft niet. Daarmee reis je doordeweeks of in het weekend gratis met het openbaar vervoer. Je moet wel zelf een OV-chipkaart kopen met je pasfoto erop.

Boetes

Het CJIB is bij de meeste mensen in Nederland vooral bekend als de organisatie die de verkeersboetes int.

Incassomaatregelen

Wanneer het verschuldigde bedrag ondanks aanmaningen niet is betaald binnen de gestelde tijd, dan onderzoekt het CJIB of het geld kan worden geïnd met een incassomaatregel. Er wordt geprobeerd het openstaande bedrag te verhalen op bank- of girorekening. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deurwaarder ingeschakeld om het geld te innen.

Soms levert de inzet van een deurwaarder geen resultaat op. In dat geval heeft het CJIB een aantal middelen tot zijn beschikking om iemand ertoe te dwingen het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

Benieuwd hoe hoog boetes zijn? Check www.boetes.nl

Boetes
Boetes zijn zonder van je geld!
Zorgverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor ziektekosten.

Zorgverzekering

De basisverzekering is een basis zorgverzekering – ook wel ziektekostenverzekering genoemd – die alle inwoners van Nederland verzekert van medisch noodzakelijke zorg. Iedere inwoner van Nederland – uitgezonderd militairen in actieve dienst en gemoedsbezwaarden – is verplicht om een basisverzekering af te sluiten.

Aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedere verzekerde te accepteren. Omdat lang niet alle zorg onder de basisverzekering valt, bieden zorgverzekeraars ook aanvullende zorgverzekeringen aan. Het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering is echter niet verplich.

Abonnement

Bij een abonnement plus telefoon ‘krijg’ je van de provider een telefoon. Deze betaal je tijdens de abonnementsperiode af: als eenmalig bedrag en/of een bedrag per maand. Vroeger zat de toestelprijs verwerkt in de prijs van het abonnement, maar dat mag niet meer. Providers moeten van tevoren duidelijk zijn over wat je in totaal (over de hele contractduur) voor het toestel betaalt.

Met zo’n abonnement heb je vaak hogere maandlasten dan bij een sim only abonnement. Een abonnement + telefoon heeft een contractduur van één of twee jaar. Tijdens deze abonnementsperiode kun je het aantal belminuten en MB’s vaak wel verhogen, maar niet verlagen. De overheid ziet deze abonnementsvorm tegenwoordig als lening. Je betaalt namelijk meer voor de telefoon dan de oorspronkelijke verkoopprijs.

Sim only

Bij een sim only abonnement krijg je van de provider alleen een simkaart. Je moet zelf zorgen dat je een telefoon hebt die simlockvrij is. Dit betekent dat de telefoon een simkaart van elke provider accepteert. Met sim only kun je een telefoon gebruiken die je al hebt, maar je kunt natuurlijk ook een nieuwe bestellen in de winkel of via internet. Je betaalt je telefoon dus in één keer. Dit doe je niet tijdens de abonnementsperiode.

Telefonie
Kies voor een abonnement of sim only. En geef niet te veel geld uit aan een dure telefoon!